Active Directory Auditing and Reporting
 
ACTIVE DIRECTORY-AUDIT
 
AUDITS VAN AAN- EN AFMELDEN
 
AUDITS VAN BESTANDSSERVER
 
AUDITS VAN WINDOWS-SERVER

WINDOWS ACTIVE DIRECTORY-AUDIT

Zorg ervoor dat kritieke hulpbronnen in het netwerk, zoals de domeincontrollers, worden gecontroleerd en gemeld met de gehele informatie over AD-objecten - gebruikers, groepen, GPO, computer, OU, DNS, AD-schema en configuratieveranderingen met meer dan 150 gedetailleerde GUI-rapporten en e-mailmeldingen specifiek voor gebeurtenissen.
 
Aanmelden door gebruikers
SControleer activiteiten als aanmelden door gebruikers op domeincontrollers met vooraf geconfigureerde auditrapporten en e-mailmeldingen. Auditrapporten zorgen ervoor dat de beheerder de reden kent achter mislukte aanmeldingen door gebruikers, aanmeldhistorie, terminal services activiteit, en recente aanmeldactiviteiten van gebruikers in het Windows-servernetwerk
Lees Meer »
 
Compliance
MKB of grote bedrijven dienen sector-specfieke wetten op naleving, zoals SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, FISMA… na te leven. Met onze vooraf geconfigureerde rapporten en meldingen over naleving zorgen we ervoor dat uw Windows-netwerk als standaardprocedure 24/7 wordt gecontroleerd met periodieke beveiligingsrapporten en e-mailmeldingen.
Lees Meer »
 
Rapporten en meldingen
Kies uit de meer dan 150 planbare vooraf geconfigureerde auditrapporten; maak aangepaste rapporten aan, stel op profiel gebaseerde rapporten in en rapporteer vanuit gearchiveerde gegevens voor forensisch onderzoek. Volg veranderingen aan Windows AD-object (gebruikers, OU, groepen, GPO, computer, schema, DNS en systeem) en ontvang e-mailmeldingen over ongemachtigde netwerktoegang/wijzigingsgebeurtenissen.
Lees Meer »
 
Veranderingen aan kenmerken
Controleer de kenmerkwaarden voor en na van alle Windows AD-objecten; ken elke verandering aan gebruiker, computer, groepen, GPO en OU wordt op de hoogte gesteld over ongemachtigde pogingen en ontvang meldingen voor elke wijziging in kenmerken/machtigingen. Controleer eb bekijk de overeenkomstige vooraf geconfigureerde rapporten in een enkel scherm.
Lees Meer »
 
Gegevensarchivering
Voer periodieke archivering uit van gegevens over gecontroleerde gebeurtenissen om schijfruimte te besparen. Bekijk rapporten over gebeurtenissen uit het verleden, zoals historie van aanmelding Active Directory-gebruikers, historie van wachtwoordveranderingen en meer uit de gearchiveerde Active Directory-controlegegevens voor forensisch onderzoek van computers of compliancevereisten. De controlerapporten kunnen worden geëxporteerd naar xls-, csv-, pdf- en excel-opmaak.
Lees Meer »
 
GPO-instellingen
Controleer en meld de GPO-veranderingen aan de Windows Active Directory- en Windows-servers; gedetailleerd geavanceerd volgen van de nieuwe en oude waarden van de Groepsbeleidobjecten, configuratie, veranderingen aan wachtwoordbeleid en instellingen en voldoe aan vereisten van de regelgeving voor beveiliging van IT-netwerk en verschillende andere vereisten.
Lees Meer »