Werkstroombeheer en helpdeskdelegatie van Active Directory

Werkstroombeheer van Active Directory

Met werkstroombeheer voor Active Directory van ADManager Plus kunt u werkstromen op meerdere niveaus definiëren (tot vier niveaus, namelijk, aanmaken van aanvragen, review, goedkeuring en uitvoering) voor het uitvoeren van AD-taken en deze gebruiken als een efficiënte tool voor Active Directory-ticketing, evenals een effectieve IT-compliancesoftware as well.

Met de functie voor werkstroom kunnen AD-beheerders het aanmaken van AD-aanvragen en het uitvoeren van AD-taken automatiseren volgens het pad dat is gedefinieerd in de werkstroom, en ook specifieke gebruikers voor het herzien van de geautomatiseerde taken, waardoor dit AD-automatiseringsmodel volledig gecontroleerd en veilig wordt. Automatisring van aanmaken van rapporten kan ook worden gedaan, met de rapportplanner, voor het automatisch genereren en afleveren van rapporten, aan meerdere e-mailadressen in meerdere opmaken, zoals CSV, XLS, PDF, HTML, enz. De functie werkstroom werkt ook als:

Verken de werkstroom van ADManager Plus' en functies van Helpdesk Delegation gratis proefversie downloaden!

Delegatie helpdesk Active Directory

Delegatie van Active Directory helpt Active Directory-beheerders erbij om hun overtollige en onnodige last af te stoten en AD-taken te delegeren aan niet-beheerders of andere AD-gebruikers, en ook het opzetten van op rollen gebaseerde administratie of op OU gebaseerde administratie. Belangrijkste kenmerken van delegatie van Active Directory-helpdesk omvatten: