Functies

DeviceExpert - beheer netwerkconfiguratie: functies

Functies aangedoden door DeviceExpert worden in de volgende categorieën ingedeeld:

Configuratiebeheer

Ondersteuning apparaatconfiguratie voor meerdere leveranciers

DeviceExpert biedt een geïntegreerde oplossing voor volledig beheer van verandering en configuratie voor apparaten van meerdere hardwareleveranciers. Op dit moment ondersteunt DeviceExpert apparaatmodellen van meer dan 22 apparaatleveranciers, waaronder Cisco, HP, Nortel, Juniper, Force10, 3Com, D-link, Foundry, Dell, Aruba, Extreme, ADTRAN, Enterasys, Huawei, Blue Coat, Proxim, NetScreen, NETGEAR, FortiNet, ALAXALA, Brocade, Radware, DAX, H3C, Yamaha, Vanguard, Allied Telesis. Lees Meer

Apparaat ontdekken

Beheer van apparaatconfiguratie begint met het toevoegen van uw apparaten aan de NCCM-oplossing. Netwerken hebben normaal honderden, zelfs duizenden apparaten. Het zou een arbeidsintensieve taak zijn om elk apparaat handmatig toe te voegen. DeviceExpert biedt een optie voor ontdekking om met een enkele klik uw netwerk te scannen en automatisch in bulk toevoegen van apparaten met SNMP. Met de optie voor ontdekking kunt u DeviceExpert in minuten implementeren, waardoor u waardevolle tijd bespaart Lees Meer

Versies en vergelijking configuratie

DeviceExpert haalt configuraties op van apparaten telkens wanneer er een configuratieverandering plaatsvindt. Er worden versies van configuraties gemaakt en opgeslagen in de database, waardoor configuratiebeheer gemakkelijker wordt gemaakt. DeviceExpert biedt de optie om snel twee configuratieversies te vergelijken van hetzelfde apparaat of dezelfde apparaten. De verschillen in configuratie wordt naast elkaar afgebeeld, met de veranderde regels in het blauw, toegevoegde regels in het groen, en verwijderde regels in het rood. Lees Meer

Gecodeerde opslag van configuratie en gecentraliseerde controle

DeviceExpert slaat apparaatconfiguraties in gecodeerde vorm op in de MySQL-database, gebundeld met het product, waardoor veiligheid wordt geboden. Daarnaast wordt er ook SSH-communicatie tussen DeviceExpert en apparaten geleverd. DeviceExpert dient als een veilige, gecentraliseerde opslagplek van apparaatconfiguraties. Beheerders/gebruikers krijgen toegang tot configuraties op basis van hun rollen en toegangsbeperkingen. Lees Meer

Informatieve voorraad

De lijst van apparaten die worden toegevoegd aan DeviceExpert worden gepresenteerd in de vorm van een informatieve inventaris in de GUI. In een enkele weergave kunt u serienummers, interfacegegevens, chassisgegevens, poortconfiguraties, IP-adressen en hardware-eigenschappen bekijken van de apparaten. Lees Meer

Basisconfiguratie

DeviceExpert levert labelen van vertrouwde configuratieversies van elk apparaat als 'Basisversie' zodat beheerders configuraties kunnen terugzetten naar de basisversie in geval van netwerkuitval. Basisversie kan worden beschouwd als de best werkende configuratieversie. Lees Meer

Plannen van configuratie back-up en andere taken

Periodieke back-up van apparaatconfiguraties is een van de meest basale vereisten voor beheerders. Wanneer bedrijven een groot aantal apparaten hebben, kan het lastig voor beheerders zijn om de back-upactie handmatig uit te voeren. DeviceExpert biedt de optie voor het creëren van geplande taken om verschillende configuratieacties uit te voeren, zoals back-up van configuratie, uploaden, controleren van compliance, enz. Lees Meer

Op functie gebaseerde toegangscontrole

DeviceExpert verwerkt de gevoelige configuratiebestanden van apparaten en in een werkomgeving met meerdere leden wordt het nodig om toegang tot vertrouwelijke gegevens te beperken. Gedetailleerde toegangsbeperkingen zijn kritiek voor het veilig gebruik van het product. DeviceExpert biedt op rol gebaseerde toegangscontrole om dit te bereiken. Er kunnen gebruikers worden gecreëerd met verschillende rollen en verschillende niveaus machtigen. Lees Meer

Goedkeuringsmechanisme voor upload configuratie

Het uploaden van configuratieveranderingen is een belangrijke taak en vereist zorg en diepgaande kennis van configuratiesyntax. Foutieve configuratieveranderinge kunnen zorgen voor gaten in de beveiliging. Daarom vereist het beveiligingsbeleid van veel bedrijven bepaalde soorten veranderingen die worden uitgevoerd door een bepaald gebruikersniveau dat moet worden gereserveerd ter beoordeling en goedkeuring door topbeheerder voordat de veranderingen worden geïmplementeerd. DeviceExpert heeft een ingebouwd goedkeuringsmechanisme voor configuratie. Lees Meer

Externe upgrade firmware/overzetten OS-afbeeldingen

Upgraden van firmware, up-/downloaden van OS-afbeeldingen zijn enkele van de meestvoorkomende acties die door de beheerders worden uitgevoerd. DeviceExpert helpt bij het automatiseren van deze taken door het gebruik van de functie voor uitvoeren van geavanceerde scripts, wat helpt bij het uitvoeren van een serie onderling verbonden opdrachten voor een apparaat in een opdrachtregel. Behalve voor firmware-upgrades helpen geavanceerde scripts bij het automatiseren van taken, zoals configureren van bannerberichten, opnieuw instellen van de wachtwoorden van apparaten, enz. Al deze taken kunnen op aanvraag worden uitgevoerd of kunnen worden ingepland om te allen tijde automatische uitvoering. Lees Meer

Veranderingsmanagement

Onvertraagde configuratie volgen veranderingen

Ongemachtigde veranderingen in de configuratie kunnen vaak schade veroorzaken aan de zakelijke continuïteit, en daarom is het opsporen van veranderingen een cruciale taak. DeviceExpert controleert de beheerde apparaten continue en spoort veranderingen in de configuratie onvertraagd op door te luisteren naar de systeemlogboekberichten die door de apparaten worden gegenereerd. Door de onvertraagde opsporing van veranderingen heeft u betere controle over uw netwerk. Lees Meer

Regels en meldingen veranderbeheer

Zodra er een verandering in configuratie wordt opgespoord in een apparaat, is het belangrijk dat er meldingen worden verstuurd naar diegenen die verantwoordelijk zijn voor beheer van veranderingen. In het geval er een netwerkprobleem optreedt, zal dit helpen erachter te komen of de uitgevoerde verandering het probleem heeft veroorzaakt. Naast het ontvangen van meldingen kunt u regels definiëren om de veranderingen automatisch te beheren. Bijvoorbeeld, u kunt een regel instellen om de veranderingen terug te zetten naar de vorige versie of de basisversie. Lees Meer

Snel herstel naar vertrouwde versies

Wanneer er een netwerk uitvalt vanwege een foutieve verandering in configuratie, geven beheerders er de hoogste prioriteit aan om het netwerk zo snel mogelijk weer aan de praat te krijgen. Beheerders kunnen de configuratie zeer snel terugzetten naar de basisversie en het netwerk weer aan de praat krijgen. Lees Meer

Beheer naleving

Controle naleving

Met de toenemende bedreigingen voor de veiligheid voor netwerkbronnen die kritisch zijn voor de missie, en ernstige juridische consequenties van wanbeheer van informatie, zijn bedrijven overal niet alleen verplicht standaard werkwijzen, intern veiligheidsbeleid, strenge regelgeving van de overheid en industriële richtlijnen te volgen, maar ook moeten ze aantonen dat het beleid wordt afgedwongen en dat netwerkapparaten aan het gedefinieerde beleid blijven voldoen. DeviceExpert helpt beheerders normen te definiëren en af te dwingen. DeviceExpert zal de configuratie op compliance met de/het gedefinieerde regels/ beleid scannen en overtredingen melden. Er worden meldingen gegenereerd over naleving van het beleid en overtredingen. Lees Meer

Nalevingsrapportage

DeviceExpert biedt de mogelijkheid voor het onderzoeken van configuraties voor naleving op aanvraag en automatisch met regelmatige intervallen. Uitgebreide nalevingsrapporten worden gegenereerd. Er wordt gedetailleerde informatie gegenereerd over de apparaten die compliant en niet-compliant zijn. Daarnaast worden er in het geval van overtredingen ook tips voor oplossing geleverd. Lees Meer

Automatisering en tools

Automatiseren van configuratietaken

DeviceExpert biedt een hoog niveau van automatisering voor alle tijdrovende en arbeidsintensieve taken. Vaak willen beheerders dezelfde set veranderingen toepassen op meerdere apparaten. Bijvoorbeeld, het toepassen van een beveiligingspatch. DeviceExpert biedt sjablonen en scripts voor het uitvoeren van deze taken. Lees Meer

Tools voor uitvoering controleren

DeviceExpert biedt hulpmiddelen en tools voor het uitvoeren van verschillende opdrachten voor de apparaten en weergeven van het resultaat. Bijvoorbeeld, voor het bekijken van de toegangslijsten of VLAN's van een apparaat hoeven beheerders slechts op een knop in de GUI te klikken in plaats van handmatig met het apparaat te verbinden in de interface van de opdrachtregel. Lees Meer

Zoeken van apparaten, configuratie

In bedrijven die een groot aantal apparaten hebben, zullen er vereisten zijn om een snelle zoekopdracht naar een bepaald apparaat in de inventaris uit te voeren. Soms moet de configuratiedatabase worden doorzocht op bepaalde woorden, strings, zinnen of een combinatie hiervan in de configuratiebestanden van apparaten. DeviceExpert wordt geleverd met een krachtig zoekmechanisme om dit mogelijk te maken. Lees Meer

Back-up database en herstel bij rampen

Hoe robuust de applicatie ook mag zijn, er dient altijd rekening te worden gehouden met een vertrouwd mechanisme voor herstel na rampen. DeviceExpert biedt een optie voor het maken van een back-up van de gehele database en tevens scripts voor een snel herstel na rampen. Lees Meer

Integratie met extern mechanisme voor opslaan van identiteit, verificatie

Bedrijven vertrouwen in het algemeen op externe opslag voor identiteit, zoals Windows Active Directory of LDAP-map, voor het onderhouden van gebruikersgegevens en verificatie. DeviceExpert kan gemakkelijk worden geïntegreerd met de opslag voor identiteit voor het importeren van gebruikers/gebruikersgroepen hiervoor. Daarnaast kan de verificatieservice worden gebruikt die wordt geleverd door de externe opslag voor identiteit, waardoor de locale verificatie van DeviceExpert wordt uitgeschakeld. Er is ook ruimte voor het afstemmen van verificatie door derden, zoals RADIUS. Lees Meer

In kaart brengen schakelpoort

DeviceExpert biedt de tool 'Switch Port Mapper', die netwerkbeheerders helpt bij het identificeren van de lijst met apparaten die zijn verbonden aan elke poort van de beheerde tool. Dit elimineert de noodzaak voor het handmatig volgen van de netwerkkabels. Lees Meer

Audit en rapporten

Volgen gebruikersactiviteit

Alle acties die door DeviceExpert-gebruikers worden uitgevoerd worden correct geregistreerd als auditsporen. Informatie over 'wie' 'wat' en 'wanneer' heeft veranderd kan gemakkelijk worden ontcijferd. Dit zorgt voor verantwoordelijkheid voor acties in de organisatie. Lees Meer

Rapporten over voorraad, veranderingen in configuratie, naleving

DeviceExpert presenteert de informatie over het gehele proces van beheer van de netwerkconfiguratie in het bedrijf in de vorm van uitgebreide, informatieve rapporten. De status en samenvattingen van verschillende activiteiten, zoals gegevens van apparaatconfiguratie, veranderingen in configuratie, netwerkinventaris, conflicten tussen opstartconfiguratie en configuratie die wordt uitgevoerd, auditdetails voor apparaten, gebruikersactiviteit, details over naleving van beleid, enz., worden geleverd in gemakkelijk te begrijpen opmaak, waardoor de netwerkbeheerdes goed geïnformeerde besluiten kunnen nemen over apparaatconfiguratie. Lees Meer