Ontgrendelen

Hulpprogramma voor zelf account ontgrendelen

Frequent opnieuw instellen van wachtwoorden gekoppeld aan een complex wachtwoordbeleid effenen de weg voor een veilige omgeving, maar deze wachtwoorden onthouden is inderdaad een uitdaging voor een domeingebruiker, wat leidt tot frequent vergrendelen van accounts. Met de oplossing ADSelfService Plus via web voor self-service accountontgrendeling door eindgebruikers kan een domeingebruiker zelf zijn Active Directory-account veilig en gemakkelijk ontgrendelen via een webbrowser en vanaf elke externe computer in het domein.

Laat domeingebruikers zelf accounts ontgrendelen

Verschillende pogingen van onjuiste aanmeldingen zorgen voor een vergrendeling van LDAP-account. Een helpdesktechnicus bellen om uw account te ontgrendelen voegt een extra ticket toe voor het ondersteunend personeel en dwingt gebruikers om onproductief te wachten totdat het ticket wordt verwerkt. Met ADSelfService Plus-software hoeven gebruikers niet gefrustreerd en improductief te wachten totdat de helpdesk vergrendelde accounts ontgrendelt. Met dit self-service hulpprogramma voor eindgebruikers kunnen gebruikers accounts zelfstandig beheren door ze toe te staan hun account veilig te ontgrendelen vanaf een webconsole door beantwoorden van een reeks validatievragen en ook zonder prijsgeven van zijn identiteitsgegevens over wachtwoorden.

Identiteitsverificatie in ADSelfService Plus

Voor alle self-service software is de belangrijkste taak om de identiteit vast te stellen van de gebruiker die self-service voor accountontgrendeling aanvraagt. ADSelfService Plus gebruikt twee technieken om de identiteit van een gebruiker te controleren en vast te stellen:

In het eerste geval beantwoordt de gebruiker een set vooraf gedefinieerde beveiligingsvragen, en in de tweede methode dient de gebruiker met succes de verificatiecode te reproduceren die naar zijn mobiel of e-mailadres is gestuurd om zijn identiteit vast te stellen. U kunt ervoor kiezen om beide deze methodes voor gebruikersidentificatie uit te oefenen voor verbeterde beveiliging. Meer informatie over de behoefte aan en voordelen van het proces voor Identiteitsverificatie.

Registratie voor een accountontgrendeling

Een beheerder informeert alle gebruikers in het domein met de faciliteit voor in bulk e-mails verzenden in de software zich te registreren voor ADSelfService Plus. De gebruikers kunnen zich in de webconsole inschrijven door te kiezen uit een lijst met vooraf ingestelde vragen en dan hierop overeenkomstige antwoorden op te geven. De gebruiker kan ook zijn eigen reeks vragen definiëren. De beheerder kan het aantal en de soort vragen beperken waaraan een eindgebruiker moet voldoen. Hij kan zorgen voor een veilig inschrijfproces door configureren van de instellingen van de beheerconsole van ADSelfService Plus.

Door registratie zijn eindgebruikers geautoriseerd voor self-service van hun AD-wachtwoorden/accounts/profielen.

De verschillende configuratie-opties voor een beheerder tijdens het inschrijfproces zijn:

Beheerders kunnen er ook voor kiezen controle via SMS/e-mailverificatiecode in te schakelen. Registratie is niet vereist als u kiest voor alleen SMS/e-mailverificatiecode, omdat ADSelfService Plus de vereiste gegevens (mobiel telefoonnummer en e-mailadres) van de gebruiker automatisch ophaalt uit Active Directory.

Genereer rapporten over status van accountvergrendeling

Met rapporten over account- en wachtwoordstatus kan de beheerder proactieve maatregelen nemen en gebruikers informeren over de status van hun wachtwoorden. ADSelfService Plus maakt het genereren mogelijk van uitgebreide rapporten over Vergrendelde gebruikers, Gebruikers met binnenkort verlopende wachtwoorden, en Gebruikers met verlopen wachtwoorden. De rapporten leveren informatie over status van accounts en wachtwoorden.

Plan e-mailmelding over accountstatus

ADSelfService Plus levert domeingebruikers geautomatiseerde meldingen over binnenkort verlopende wachtwoorden waardoor gebruikers via e-mail over wachtwoorden worden geïnformeerd die binnenkort verlopen. Door gebruikers vooraf te waarschuwen worden accountvergrendelingen wegens verlopen wachtwoorden voorkomen door hen proactief te adviseren hun wachtwoorden te veranderen.

Bespaar uw gebruikers frustrerende accountvergrendelingen wegen verlopen Windows-wachtwoorden in uw LDAP. Minder telefoontjes naar ondersteuning, gebruikers productief houden, en vermindering van toegevoegde overheadkosten in verband met ondersteuning van een Windows-omgeving voor verandering van wachtwoorden. ADSelfService maakt self-service accountontgrendeling voor eindgebruikers mogelijk met een webbrowser vanaf elke externe computer in het netwerk.

Synchronisatie wachtwoorden op meerdere platformen

Synchroniseer veranderingen van Windows Active Directory-wachtwoorden/-accounts gemaakt met ADSelfService Plus op meerdere platformen. Wanneer een gebruiker een verandering aanbrengt aan zijn Windows Active Directory-wachtwoord/-account met ADSelfService Plus, worden de veranderingen ook automatisch weergegeven in andere systemen. Als een gebruiker zijn Windows AD-account ontgrendelt via ADSelfService Plus, worden zijn vergrendelde accounts in andere systemen, indien van toepassing, ook automatisch ontgrendeld. Meer informatie over Password Synchronizer.

Melding verloop wachtwoord

Wat andere voordelen van ADSelfService Plus - Self-servicebeheer van wachtwoorden opnieuw instellen

Andere functies

Zelf wachtwoord opnieuw instellen

Bespaar Active Directory-gebruikers lange wachttijden bij bellen met helpdesks door ze zelf het wachtwoord opnieuw te laten instellen. Opnieuw instellen van wachtwoord in slechts één muisklik met ADSelfService Plus!

Active Directory-wachtwoord veranderen

Probleemloos wachtwoord veranderen voor gebruikers van Active Directory met ADSelfService Plus. Zonder hulp van helpdesk kunnen gebruikers hun wachtwoorden veranderen met de console 'Wachtwoord veranderen'.

Zelf directory updaten

Portaal waarmee Active Directory-gebruikers hun laatste gegevens kunnen updaten zonder de hulp van een helpdesk. De functie zelf updaten zorgt er ook voor dat de Active Directory-database actueel is met veranderingen aan gebruikersprofielen.

Wachtwoordsynchronisatie

Synchroniseer veranderingen in Windows Active Directory-gebruikerswachtwoorden/accounts automatisch op meerdere systemen.

Zoeken in bedrijfsdirectory

Een faciliteit voor snel zoeken waarmee Active Directory-gebruikers kunnen zoeken naar informatie over collega's met zoekhulp, zoals telefoonnr., e-mailadres, voor-/achternaam van de gezochte persoon.