instellen wachtwoord

Self-service hulpprogramma's voor opnieuw instellen wachtwoord

Vergeten wachtwoorden voor aanmelding opnieuw instellen van domeingebruikers is een cruciaal knelpunt dat een helpdesktechnicus routinematig moet verwerken. Een ticket voor wachtwoord opnieuw instellen of een vergeten wachtwoord voor aanmelding moet in minuten worden verwerkt om te voorkomen dat een medewerker niet kan werken en om verlies aan productiviteit te voorkomen. Het wordt geschat dat ten minste 40 procent van helpdesktickets zijn gerelateerd aan wachtwoord opnieuw instellen en gemiddeld is elk ticket voor veranderen van wachtwoord tijdrovend (ong. 20 minuten). Dit voorkomt dus dat de helpdesk zich kan concentreren op belangrijkere zaken.

Een oplossing voor self-service wachtwoord opnieuw instellen waarmee eindgebruikers zelf vanuit een webbrowser hun domeinwachtwoorden extern opnieuw kunnen instellen in Windows Active Directory zonder de hulp van IT-helpdesks is een essentiële vereiste. Een self-service oplossing voor opnieuw instellen van wachtwoord en beheer vermindert niet alleen het aantal tickets voor helpdeskwachtwoorden, maar verbetert ook de productiviteit van een eindgebruiker door onnodig en lang wachten te voorkomen.

Simplified password reset process from ADSelfService Plus

Bekijk deze stappen in de praktijk

DEMO voor wachtwoord opnieuw instellen

Zelf veilig wachtwoorden opnieuw instellen vanuit een webbrowser

Met ADSelfService Plus kunnen domeingebruikers zelf hun ldap Active Directory-wachtwoord veilig en gemakkelijk opnieuw instellen door het beantwoorden van zelf geconfigureerde validatievragen. Met ADSelfService Plus kan een beheerder verder ook nog:

Zelf opnieuw wachtwoorden instellen met de toetsen Ctrl+Alt+Del!

Gina/CP-cliëntsoftware

Om gebruikers zelf wachtwoorden opnieuw te laten instellen door indrukken van de toetsen Ctrl+Alt+Del, levert ADSelfService Plus de GINA/CP-cliëntsoftware voor beheerders. Dit is een uitbreiding van MS GINA, en wordt geleverd met de extra functionaliteit weergave Wachtwoord opnieuw instellen/Account ontgrendelen-knop in het Winlogon ('Ctrl+Alt+Del') scherm. Klik op Beheren van wachtwoorden met ADSelfService Plus - GINA/kenmerk leverancier voor meer informatie over GINA/CP-cliëntsoftware

Verminder helpdeskkosten

Implementeren van extra helpdeskmedewerkers, hoewel dit wordt overwogen door de meeste IT Managers/beheerders, zal de ticketvolumes voor opnieuw instellen voor aanmeldwachtwoorden aanpakken. Op lange termijn zullen de kosten om extra personeel te behouden het rendement op de investering overschrijden, evenals de kwaliteit van het werk dat een helpdesk uitvoert. Software van ADSelfService Plus voor self-service wachtwoordbeheer levert een gevraagde oplossing waarin elke domeingebruiker zijn eigen wachtwoord met een console via het web opnieuw kan instellen vanaf een externe locatie in het LAN. Het hulpprogramma voor opnieuw instellen van ldap-wachtwoord elimineert de behoefte een helpdesktechnicus te bellen en de hieraan gerelateerde kosten.

Identiteitsverificatie in ADSelfService Plus

Voor alle software voor wachtwoord self-service is de belangrijkste taak de identiteit vast te stellen van de gebruiker die wachtwoord self-service aanvraagt. ADSelfService Plus gebruikt twee technieken om de identiteit van een gebruiker te controleren en vast te stellen:

In het eerste geval beantwoordt de gebruiker een set vooraf gedefinieerde beveiligingsvragen, en in de tweede methode dient de gebruiker met succes de verificatiecode te reproduceren die naar zijn mobiel of e-mail-id is gestuurd om zijn identiteit vast te stellen. U kunt ervoor kiezen om beide methodes voor gebruikersidentificatie uit te oefenen voor verbeterde beveiliging. Meer informatie over de behoefte aan en voordelen van het proces voor Identiteitsverificatie.

Registreren bij ADSelfService Plus

Domeingebruikers worden beschermd tegen opzettelijk/onopzettelijk opnieuw instellen van aanmeldwachtwoorden voor domeinen door andere gebruikers bij gebruik van de service. De software voor zelf wachtwoord opnieuw in te stellen staat alleen die gebruikers toe die ervoor zijn ingeschreven door beantwoorden van een reeks van hintvragen en -antwoorden en/of door invoeren van hun mobiele nummer en e-mail-id om zelf opnieuw instellen van wachtwoord uit te voeren.

Het eenvoudige registratieproces omvat het selecteren van gewenste uitdagingsvragen uit een beschikbare lijst van vragen of het toevoegen van eigen uitdagingsvragen, als 'wat is de meisjesnaam van uw moeder?', 'wat is de kleur van uw auto?' of andere vragen waarvan de domeingebruiker denkt dat ze specifiek voor hem zijn en andere onbevoegde gebruikers zullen uitdagen de identiteit van zijn/haar wachtwoord op te sporen. De antwoorden die worden opgegeven op de vragen op het moment van inschrijving door de eindgebruiker worden opgeslagen in ADSelfService Plus en worden vergeleken voor de verificatie van de eindgebruiker bij zijn volgende aanmelding. Als iets niet overeenkomt, kan de gebruiker geen functies uitvoeren voor self service wachtwoordbeheer en kan zich niet aanmelden bij de webportaal.

De limieten voor de validatievragenlijst omvatten:

De limieten worden ingesteld door de beheerder vanuit de beheerconsole van de software voor zelf wachtwoord opnieuw instellen en worden gemeld aan alle gebruikers in de Windows Active Directory. De oplossing voor beheer van self-service wachtwoorden opnieuw instellen heeft een ingebouwd hulpprogramma voor e-mail verzenden in bulk om alle in het domein aanwezige gebruikers te melden dat ze zich moeten registreren. Elke ingeschreven domeingebruiker kan een wachtwoord opnieuw instellen of een account ontgrendelen met het hulpprogramma voor opnieuw instellen van wachtwoorden door de vragenlijst voor validatie te beantwoorden.

Beheerders kunnen er ook voor kiezen controle via SMS/e-mailverificatiecode in te schakelen. Registratie is niet vereist als u kiest voor alleen SMS/e-mailverificatiecode, omdat ADSelfService Plus de vereiste gegevens (mobiel telefoonnummer en e-mail-id) van de gebruiker automatisch ophaalt uit Active Directory.

Mogelijke wachtwoordtickets die een beheerder of helpdesk dagelijks van eindgebruikers ontvangt

De bovenstaande zijn enkele voorbeelden van de routinematige vragen over wachtwoorden waarmee beheerders en gedelegeerde helpdesks te maken krijgen en die kunnen worden geëlimineerd door het gebruik van ADSelfService Plus - Self-service oplossing voor beheer van opnieuw wachtwoord instellen.

Informeren over binnenkort verlopende wachtwoorden.

Plan rapporten over binnenkort verlopende wachtwoorden en informeer gebruikers via e-mail. ADSelfService Plus stuurt gebruikers automatisch op regelmatige tijdstippen een e-mail op het moment dat het wachtwoord verloopt, zoals gepland door de beheerder vanuit de beheerconsole van de software voor opnieuw instellen van het wachtwoord waarin gebruikers worden gewaarschuwd aanmeldwachtwoorden opnieuw in te stellen. Door een eindgebruiker goed van tevoren te alarmeren over een binnenkort verlopend aanmeldwachtwoord worden accountvergrendelingen geminimaliseerd.

Synchronisatie wachtwoorden op meerdere platformen

Synchroniseer opnieuw instellen van Windows Active Directory-wachtwoorden met ADSelfService Plus op meerdere platformen. Wanneer een gebruiker een verandering aanbrengt aan zijn Windows Active Directory-wachtwoord met ADSelfService Plus, worden de veranderingen ook automatisch weergegeven in andere systemen. Op deze manier hoeven gebruikers slechts één wachtwoord te onthouden voor alle systemen waartoe ze toegang hebben, en kunt u ervoor zorgen dat het nieuwe Windows AD-wachtwoord dat door de gebruiker is ingesteld automatisch wordt bijgewerkt op verschillende platformen, zonder enige tussenkomst van de gebruiker of beheerder. Meer informatie over Password Synchronizer.

Bevestigen met auditvereisten

Een oplossing voor self-service opnieuw wachtwoorden instellen gekoppeld aan periodieke meldingen over binnenkort verlopende wachtwoorden verhoogt het vertrouwen van beheerders voor het instellen van complexer wachtwoordbeleid in de Active Directory. Instellen van complexer wachtwoordbeleid helpt te voldoen aan auditvereisten. Meer informatie over naleving voor Active Directory-wachtwoorden.

Verlopen wachtwoord van domeingebruiker automatisch opnieuw instellen

Met ADSelfService Plus en de bijhorende geavanceerde functionaliteit wordt automatisch opnieuw instellen van wachtwoorden op geplande intervallen mogelijk, indien geconfigureerd in de Beheerportaal door de beheerder. Automatisch opnieuw instellen van wachtwoorden zorgt voor soepel en efficiënt afdwingen van wachtwoordbeleid. Meer informatie over automatisch opnieuw instellen van wachtwoorden.

Melding verloop wachtwoord

Wat andere voordelen van ADSelfService Plus - Self-servicebeheer van wachtwoorden opnieuw instellen

Andere functies

Zelf account ontgrendelen

Bevrijd Active Directory-gebruikers van langdurige oproepen naar de helpdesk met de optie zelf account ontgrendelen van ADSelfService Plus. Een account ontgrendelen met ADSelfService Plus is kinderspel!

Active Directory-wachtwoord veranderen

Probleemloos wachtwoord veranderen voor gebruikers van Active Directory met ADSelfService Plus. Zonder hulp van helpdesk kunnen gebruikers hun wachtwoorden veranderen met de console 'Wachtwoord veranderen'.

Zelf directory updaten:

Portaal waarmee Active Directory-gebruikers hun laatste gegevens kunnen updaten zonder de hulp van een helpdesk. De functie zelf updaten zorgt er ook voor dat de Active Directory-database actueel is met veranderingen aan gebruikersprofielen.

Wachtwoordsynchronisatie

Synchroniseer veranderingen in Windows Active Directory-gebruikerswachtwoorden/accounts automatisch op meerdere systemen.

Zelf directory updaten:

Portaal waarmee Active Directory-gebruikers hun laatste gegevens kunnen updaten zonder de hulp van een helpdesk. De functie zelf updaten zorgt er ook voor dat de Active Directory-database actueel is met veranderingen aan gebruikersprofielen.

Zoeken in bedrijfsdirectory

Een faciliteit voor snel zoeken waarmee Active Directory-gebruikers kunnen zoeken naar informatie over collega's met zoekhulp, zoals telefoonnr., e-mailadres, voor-/achternaam van de gezochte persoon.